สภาผู้แทนราษฎร

รีวิว ระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมของมีชัย

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติของมีชัย ฤชุพันธ์ ยังยืนยันในรูปแบบที่คิดค้นขึ้นใหม่ คือระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม หรือ MMA โดยเชื่อมั่นว่าจะช่วยให้เสียงทุกเสียงมีความหมาย ขณะที่นักวิชาการพรรคการเมืองสะท้อนว่าจะส่งผลให้พรรคการเมืองอ่อนแอ เกิดรัฐบาลผสมที่ไร้เสถียรภาพ มีโอกาสที่จะซื้อเสียงมากขึ้น และไม่สะท้อนเจตนารมณ์ของผู้ออกเสียง ฯลฯ 

นายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เห็นด้วยหรือไม่?

คะแนนเสียงของคุณจะถูกเก็บข้อมูลแบบนิรนาม ไม่สามารถระบุผู้ลงคะแนนได้ แต่สามารถยกเลิกการลงคะแนนได้ โดยใช้ข้อมูลรหัสที่ได้รับทางอีเมล  ไม่ต้องการรับอีเมล
ลงคะแนนแล้ว 3316 คน
เห็นด้วย 408ไม่เห็นด้วย 2908

นายกฯ ต้องมาจาก ส.ส.หรือไม่เป็นประเด็นถกเถียงสำคัญในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ สำหรับผู้ที่เห็นด้วยว่านายกฯ ไม่จำเป็นต้องมาจาก ส.ส. เห็นว่าวิกฤตการเมืองรอบหลายปีที่ผ่านมานายกฯ ที่มาจาก ส.ส.ไม่สามารถแก้ไขวิกฤตของประเทศได้การเปิดช่องให้มีนายกฯ คนกลางอาจช่วยป้องกันการรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญได้ ส่วนผู้ที่ไม่เห็นด้วย มองว่าอาจเป็นช่องทางการแทรกแซงการเมืองของทหารโดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากประชาชน ซึ่งประเทศไทยก็ผ่านบทเรียนที่เลวร้ายจากเรื่องนี้ในเหตุการณ์พฤษภาประชาธรรม ปี 2535 

ข้อเขียนเพื่อทำความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญ 2558 และข้อสังเกตบางประการ

สิริพรรณ นกสวน สวัสดี อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ตั้งข้อสังเกตเพื่อทำความเข้าใร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเด็น คือ 1.นายกรัฐมนตรี 2. สภาผู้แทนราษฎร 3. วุฒิสภา 4. คณะกรรมการ สภา สมัชชา ที่จัดตั้งตามรัฐธรรมนูญ และ 5. เรื่องโดยรวม

Subscribe to RSS - สภาผู้แทนราษฎร