อำนาจของประชาชน

สิระ เจนจาคะ: รัฐธรรมนูญเป็นของประชาชน อำนาจเป็นของประชาชน ไม่ใช่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

สิระ เจนจาคะ ไม่รับรองให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นฉบับที่ดีที่สุด และไม่รับคำถามพ่วง ถ้าหากร่างใหม่ต้องกำหนดให้ผู้ร่างมีความหลากหลายมากกว่านี้ และต้องออกไปรับฟังความเห็นประชาชนด้วย

 

Subscribe to RSS - อำนาจของประชาชน