เพื่อเป็นการเปิดช่องให้มีผู้เข้ามาแก้ไขสถานการณ์ในยามวิกฤติ

จากสถานการณ์ความขัดแย้งหลายครั้งที่ผ่านมา อาทิ ช่วงปี 2549 และก่อนปี 2557 จนมีการเรียกร้องให้มีนายกฯ คนกลางเข้ามาจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง พร้อมดำเนินการปฏิรูปก่อนจัดการเลือกตั้ง แต่ไม่สามารถกระทำได้ เนื่องจากรัฐธรรมนูญไม่เปิดช่องทางให้มีนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง 

ฉะนั้นหากในอนาคตเกิดวิกฤติความขัดแย้ง หรือความไม่เชื่อมั่นในรัฐบาลขึ้นมาอีก รัฐสภาจะมีทางเลือกสามารถเลือกบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นคนกลางเข้ามาจัดแก้ไขปัญหาได้โดยมีกฎหมายรับรอง อาจหลักเลี่ยงการทำรัฐประหารหรือการฉีกรัฐธรรมนูญได้ 

แสดงความเห็น