อาจจะเป็นการเปิดช่องทางให้ คสช. สืบทอดอำนาจ

อาจจะทำให้เกิดการเสนอชื่อบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรัฐประหาร 22 พ.ค. 2557 เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ ดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นในปี 2535 ที่พลเอกสุจินดา คราประยูร ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเสียเอง หลังการเลือกตั้งทั่วไปตามรัฐธรรมนูญ 2534

แสดงความเห็น