ผู้แทนปวงชนไม่จำเป็นต้องมาจากการเลือกตั้งเสมอไปจึงจะเป็นประชาธิปไตย

ผู้แทนปวงชนไม่จำเป็นต้องมาจากการเลือกตั้งเสมอไปจึงจะเป็นประชาธิปไตย เพราะการเลือกตั้งมักจะได้ตัวแทนในเชิงพื้นที่เท่านั้น ทำให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งมาจากกลุ่มนักการเมืองเดิมที่มีฐานเสียงอยู่ในเขตจังหวัด หากมีการสรรหาผู้แทนด้วยวิธีนี้จะทำให้ได้ผู้แทนประชาชนอีกกลุ่มที่เคยมีบทบาททางการเมือง เช่น กลุ่มนักวิชาการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้าราชการทหาร พลเรือน และภาคประชาสังคม ซึ่งมีหลายประเทศที่ ส.ว.ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง เช่น สหราชอาณาจักร และประเทศแคนาดา

แสดงความเห็น