ที่มา ส.ว.มาจากการสรรหาแต่มีอำนาจมาก

ส.ว.ไม่ได้มีที่มาจากการเลือกตั้งแต่มีจำนวนมากถึง 200 คน และมีอำนาจมากกว่า ส.ส. เช่น 

1. เสนอกฎหมายได้ 
2. ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีได้ 
3. เปิดอภิปรายทั่วไป โดยไม่มีการลงมติได้ 
4. ตรวจสอบประวัติผู้ที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี 
5. เสนอให้สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติตรวจสอบจริยธรรมของนักการเมือง ข้าราชการ และองค์กรอิสระ 
6. เสนอถอดถอนนักการเมือง ข้าราชการออกจากตำแหน่งได้ 
7. เลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งในองค์กรตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ 

ดังนั้นหากไม่มีที่มาจากการเลือกตั้งก็ควรจำกัดอำนาจให้น้อยลง

แสดงความเห็น