อาจทำให้เกิดการต่อต้านจากประชาชน

วันที่ 3 พฤษภาคม 2558 กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน ประเด็นที่อยากให้แก้ไขมากที่สุดในร่างรัฐธรรมนูญ 5 อันดับแรก โดยหนึ่งในนั้นคือการแก้ไขที่มา ส.ว. ซึ่งพบว่าประชาชน ร้อยละ 25 อยากให้แก้ที่มาของ ส.ว.ให้มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด 

ทั้งนี้ มีการวิเคราะห์กันว่าการให้ ส.ว.มาจากการสรรหา ทำให้ระบอบประชาธิปไตยผ่านการเลือกตั้งถอยหลัง แล้วอาจส่งผลให้ประชาชนที่ศรัทธาในประชาธิปไตยออกมาต่อต้าน 

แสดงความเห็น