การแต่งตั้งสภาต่าง ๆ ไม่ควรเกิดขึ้น ต่างชาติไม่ยอมรับ

อย่าใช้หลักคุณงามความดีมาตัดสิน มันทำให้ศาสนาเสื่อมสี การอ้างตัวว่าดีต้องเป็นสิ่งที่ประชาชนพูด ไม่ใช่การบอกว่าตนเองดี

แต่การลากตั้งก็จะไม่มีที่สิ้นสุด

 

ควรใช้ระบบที่ตรวจสอบได้ ประชาชนเห็นไม่ม่ปิดบัง จะเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ดีที่สุด

แสดงความเห็น