ควรทำประชามติให้เลือกรัฐธรรมนูญที่ต้องการใช้จริงจาก 3 ฉบับ

ควรให้มีการลงประชามติว่าต้องการใช้รัฐธรรมนูญฉบับใดหลังการเลือกตั้งระหว่าง

  • รัฐธรรมนูญ ปี 2540
  • รัฐธรรมนูญ ปี 2550
  • รัฐธรรมนูญ ปี 2558

ซึ่งการมีตัวเลือกที่มากขึ้น จะทำให้ประชาชนมีสิทธิ์ออกเสียงแสดงความต้องการของตนเองได้อย่างชัดเจน ช่วยลดความขัดแย้งทางการเมืองลงได้อีกทางหนึ่ง

แสดงความเห็น