คุณธรรม

คุณธรรม ตามรัฐธรรมนูญ นิยามคำว่าคุณธรรมคืออะไร ส่วนไหนเป็นตัวบ่งชี้ว่ามีคุณธรรม เป็นเพียงการกล่าวอ้างลอยๆ คนมีการศึกษาสูง ใช่ว่าจะมีคุณธรรมทุกคน คนการศึกษาต่ำ บางคนมีคุณธรรมมากกว่าชนชั้นอีกมาก ทุกวันนี้กลุ่มที่เรียกว่าตัวเองมีคุณธรรมนั่นต่างหาก ที่ทำให้ประเทศเกิดความแตกแยก

แสดงความเห็น