อาจเกิดความขัดแย้งระหว่างศาลรัฐธรรมนูญกับรัฐสภา

หากสมมติว่า ในการเลือกตั้งมีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งหาเสียงด้วยการชูนโยบายว่า จะผลักดันให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยระบุประเด็นที่จะแก้ไขชัดเจน และได้รับการเลือกตั้ง ได้เสียงข้างมากในรัฐสภา ซึ่งถือว่าได้รับการยอมรับจากประชาชน แต่หากศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าไม่สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างศาลรัฐธรรมนูญกับรัฐสภาได้

แสดงความเห็น