ช่วยขับเคลื่อนการปฏิรูป

การปฏิรูปจำเป็นต้องมีความต่อเนื่อง ซึ่งคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันเป็นผู้ริเริ่มการปฏิรูป จึงเหมาะสมที่จะคัดเลือก ส.ว.สรรหาชุดแรก เพื่อทำหน้าที่ในระยะเปลี่ยนผ่านและสร้างความปรองดอง 

แสดงความเห็น