เป็นการรื้อโครงสร้างใหม่ทั้งหมด ส่งผลกระทบต่อหลายองค์กร

หากการปฏิรูปท้องถิ่นตามโมเดลนี้เกิดขึ้นจริง จะถือว่าเป็นการรื้อโครงสร้างใหม่ทั้งหมด ส่งผลกระทบต่อหลายองค์กร เนื่องจากบางองค์กรถูกยุบไป ทำให้จำนวนบุคลากรมีน้อยกว่าปริมาณงาน ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระมากกว่า และยังเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุด เพราะรัฐมองในมุมที่ว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่โปร่งใสและมีโครงสร้างอำนาจหน้าที่ทับซ้อน ซึ่งในส่วนนี้ควรแก้ปัญหาระบบไม่ให้ทับซ้อน ไม่ใช่มาปฏิรูปโครงสร้างให้ถอยหลังไปสู่ระบอบสุขาภิบาลเดิม

ที่มา: เว็บไซต์ YouTube 

ไม่เห็นด้วย

แสดงความเห็น