ให้บทบาทกับฝ่ายข้าราชการประจำมากเกินไป

โมเดลแบบนี้อาจพาประเทศไทยกลับไปเป็นรัฐราชการ เพราะให้บทบาทกับฝ่ายข้าราชการประจำมากเกินไป อย่างเช่น เทศบาลระดับตำบลก็เอาผู้ใหญ่บ้านมาเป็นสภาเทศบาล รวมทั้งการปรับบทบาทให้ อบจ. เป็นสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ที่ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้อำนวยการ และยกเลิกการเลือกตั้งในระดับนี้

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ 

ไม่เห็นด้วย

แสดงความเห็น