ความหลากหลายทางสายพันธุ์ชีวภาพของไทยจะเปลี่ยนไป

พืชทุกชนิดมีโอกาสผสมข้ามสายพันธุ์ซึ่งเป็นเหตุการณ์ปกติตามธรรมชาติ หากมีการปนเปื้อนของพืชจีเอ็มโอกับพืชท้องถิ่นอาจทำให้เกิดการล่มสลายของพันธุกรรมท้องถิ่น โดยหากพืชเกิดการปนเปื้อนจะทำให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้ สิ่งที่เกิดขึ้นคือประเทศไทยอาจสูญเสียความหลากหลายของพันธุกรรม

แสดงความเห็น