จีเอ็มโอมีความปลอดภัย

จีเอ็มโอมีความปลอดภัย เนื่องจากในต่างประเทศมีการซื้อขายและบริโภคจีเอ็มโอกันมานานแล้ว และมีการบริโภคกันมากขึ้นทั่วโลก อาทิ ถั่วเหลือง ฝ้าย ซึ่งในสหรัฐฯ กว่า 95% เป็นจีเอ็มโอทั้งหมด จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้จีเอ็มโอเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันแล้ว

แสดงความเห็น