เพิ่มผลผลิตและลดการนำเข้าจากต่างประเทศ

การที่ไทยกลายมาเป็นประเทศที่มีการอนุญาตจีเอ็มโอ จะทำให้สามารถเพิ่มผลผลิตพืชไร่ได้จำนวนมาก และจะช่วยลดการนำเข้าพืชจีเอ็มโอจากต่างประเทศได้อีกด้วย

แสดงความเห็น