การทำประชามติ จะช่วยสร้างความชอบธรรมให้รัฐธรรมนูญเป็นที่ยอมรับ

การทำประชามติจะเป็นกระบวนการสร้างความชอบธรรม การยอมรับรัฐธรรมนูญ และลดปัญหาในอนาคต รัฐธรรมนูญที่ไม่ผ่านกระบวนการลงประชามตินั้นจะขาดภูมิคุ้มกัน เมื่อทำออกมาแล้ว ถ้าประชาชนไม่พอใจ ไม่เห็นด้วยสุดท้ายนำมาสู่ความขัดแย้ง และนำมาสู่การฉีกรัฐธรรมนูญกันอีกรอบ

(ความเห็นของ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์)

ร่างรัฐธรรมนูญเป็นของคนไทยทั้งประเทศ จึงต้องจัดทำประชามติ เพราะเป็นการสร้างความชอบธรรมและการยอมรับจากประชาชน ทำให้ประชาชนรู้สึกเป็นเจ้าของและต้องปกป้องรัฐธรรมนูญ ป้องกันการถูกฉีกทิ้งได้ง่าย และเป็นหลักประกันว่าการปฏิรูปประเทศหลังจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญจะต้องดำเนินการต่อไป

(ความเห็นของ อลงกรณ์ พลบุตร สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ)

(ความเห็นของ ประสาร มฤคพิทักษ์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ)

 

แสดงความเห็น