การทำประชามติ จะช่วยลดแรงกดดันจากนานาชาติ

ที่มาของรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารมีข้อจำกัดในการดำเนินนโยบายต่างประเทศ เนื่องจากหลายประเทศในโลกมีแนวปฏิบัติที่เป็นกฎกติกาที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศไทยได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ที่กดดันไทยอย่างหนักให้เร่งกลับสู่ระบอบประชาธิปไตย มีการเลือกตั้ง และมีรัฐบาลพลเรือนโดยเร็ว

ล่าสุด คสช.ออกคำสั่งที่ 4/2558 เชิญต่างประเทศมาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ คสช.คงทราบว่ามีแรงกดดันและเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในประชาคมโลกว่ารัฐธรรมนูญไทยจะเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ ถ้าต่างชาติมองว่าไม่เป็นประชาธิปไตยก็จะเกิดปัญหา ถ้ารัฐธรรมนูญไม่ผ่านกระบวนการประชามติ โอกาสที่จะชี้แจงให้เกิดความเข้าใจและให้ต่างชาติยอมรับว่าเป็นประชาธิปไตยก็จะยากขึ้น

(ความเห็นของ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์)

แสดงความเห็น