ส.ส.ที่ผ่านการเลือกตั้งเป็นคนเลือกนายกฯ

แม้การเลือกบุคคลขึ้นมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้น จะเป็นคนนอกที่ไม่ได้ผ่านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ แต่ผู้ที่เลือกนายกฯ ก็ยังคงเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้ง ไม่ได้มาจากการแต่งตั้งจากองค์กรใดๆ ที่ไม่มีความยึดโยงทางประชาธิปไตยกับประชาชน

แสดงความเห็น