ร่างรัฐธรรมนญ

135 เสียง สปช. คว่ำร่างรัฐธรรมนูญ กับ เส้นทางที่ต้องไปต่อ

ในที่สุด สภาปฏิรูปแห่งชาติ ก็ลงมติร่างรัฐธรรมนูญ โดยมีผู้ที่เห็นชอบ 105 เสียง, ไม่เห็นชอบ 135 เสียง และ งดออกเสียง 7 เสียง เป็นผลให้ร่างรัฐธรรมนูญเป็นอันตกไป และเริ่มกระบวนการร่างใหม่ที่กินเวลากว่า 540 วัน กว่าจะไปสู่การเลือกตั้ง

12 มาตราที่อยากเห็นในรัฐธรรมนูญใหม่

โสภณ พรโชคชัย เสนอ 12 มาตรา รัฐธรรมนูญในอุดมคติ อยากเห็นประชาธิปไตยที่ดีตามนานาอารยประเทศ และเคารพในประชาชน โดยเฉพาะประชาชนคนเล็กคนน้อยที่เสียภาษีทางอ้อม เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่มและอื่นๆ

วิป สปช. เผย 6 ก.ย.นี้ ลงมติร่าง รธน. ‘แบบเปิดเผย-ไม่มีอภิปราย’

ปธ.สปช. แจ้งไม่มีอำนาจส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปมขาดคำปรารภใน รธน. ขณะที่ ‘วันชัย’ มั่นใจเสียง สปช.ส่วนใหญ่ไม่ผ่านร่าง รธน.
Subscribe to RSS - ร่างรัฐธรรมนญ