องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

มุมมอง-ข้อขัดแย้ง ตั้ง′สมัชชาคุณธรรม′

มติชนออนไลน์รวมความคิดเห็นต่อ แนวคิดการจัดตั้งสมัชชาคุณธรรม ตามร่างรัฐธรรมนูญใหม่ พนัส ชี้คล้ายลอกแบบพรรคคอมมิวนิสต์จีน สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล ชี้ที่มาต้องยึดโยงกับประชาชน

"พลเดช ปิ่นประทีป" ชูสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ตีกรอบมาตรฐาน"นักการเมือง-ขรก."

พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ให้สัมภาษณ์ "มติชน" ถึงโครงสร้างของ พ.ร.บ.สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ พร้อมเปิดเผยที่มาและการสรรหา ประกอบด้วย คณะมนตรี 5 คน สมาชิกอีก 55 คน มาจากสภาวิชาชีพ สภาองค์กรชุมชน ฯลฯ

ร่างรัฐธรรมนูญกำหนดให้มีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ เห็นด้วยหรือไม่?

คะแนนเสียงของคุณจะถูกเก็บข้อมูลแบบนิรนาม ไม่สามารถระบุผู้ลงคะแนนได้ แต่สามารถยกเลิกการลงคะแนนได้ โดยใช้ข้อมูลรหัสที่ได้รับทางอีเมล  ไม่ต้องการรับอีเมล
ลงคะแนนแล้ว 2174 คน
เห็นด้วย 232ไม่เห็นด้วย 1942

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ มีการบัญญัติให้จัดตั้งองค์กรขึ้นมาหลายองค์กร และหนึ่งในนั้นคือ 'สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ' โดยแนวคิดริเริ่มขององค์กรดังกล่าวเกิดขึ้นจากสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ด้านการปฏิรูปคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ได้เสนอให้มีการตราพระราชบัญญัติ สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ.... เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน อย่างไรก็ดี เนื้อสาระสำคัญเกี่ยวกับองค์กรดังกล่าวถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนที่จะมีการตราเป็นพระราชบัญญัติ กับ ส่วนที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ

ดิอิโคโนมิสต์วิพากษ์ร่างรธน.ไทย 'เร่ขาย' เผด็จการ ทำตัวเหมือน 'พี่เลี้ยงเด็ก'

'ดิอิโคโนมิสต์' วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญว่า ขณะที่อ้างไม่ให้เกิด "เผด็จการรัฐสภา" แต่ก็ให้อำนาจองค์กรอิสระและวุฒิสภาอย่างล้นเกินเสมือนการ "เร่ขาย" เผด็จการแบบอื่นเข้ามาแทน โดยให้องค์กรเหล่านี้ทำตัวเหมือน "พี่เลี้ยงเด็ก" สำหรับนักการเมือง

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ “ยุบ-ควบรวม-ตั้งใหม่” ใครจะอยู่ใครจะไป – จับตาหน่วยงานใหม่อุดปัญหาในอดีต

การที่ฝ่ายการเมืองพยายามแทรกแซงการทำงานขององค์กรอิสระ ทำให้องค์กรอิสระหลายแห่งถูกตั้งคำถาม ถึงความเป็นกลาง นั่นจึงกลายเป็นโจทย์สำคัญที่นำมาสู่การสังคายนาองค์กรอิสระของกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างในหลายองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการ ยุบ ควบรวม ปรับอำนาจบทบาท และการตั้งองค์กรขึ้นใหม่ มีองค์กรอะไรบ้าง?

Subscribe to RSS - องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ