ประชามติ ที่ปิดการโหวตแล้ว

รัฐธรรมนูญใหม่ต้องผ่านการทำประชามติ เห็นด้วยหรือไม่?

คะแนนเสียงของคุณจะถูกเก็บข้อมูลแบบนิรนาม ไม่สามารถระบุผู้ลงคะแนนได้ แต่สามารถยกเลิกการลงคะแนนได้ โดยใช้ข้อมูลรหัสที่ได้รับทางอีเมล  ไม่ต้องการรับอีเมล
ลงคะแนนแล้ว 3135 คน
เห็นด้วย 2941ไม่เห็นด้วย 194

รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 ไม่ได้กำหนดว่าหากร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรเสร็จจะต้องมีการทำประชามติเพื่อขอความเห็นชอบจากประชาชน อย่างไรก็ดี มีเสียงสนับสนุนให้ร่างรัฐธรรมนูญถาวรควรต้องทำประชามติ เพราะจะช่วยสร้างความชอบธรรมให้รัฐธรรมนูญเป็นที่ยอมรับ ช่วยลดความขัดแย้ง ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น ขณะที่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย ให้เหตุผลว่าหากมีประชามติจะทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ ไม่สามารถสะท้อนเสียงของประชาชนได้จริง และอาจทำให้การเลือกตั้งล่าช้าออกไป

Pages