ประชามติ ที่ปิดการโหวตแล้ว

การจัดเก็บ “ภาษีบาป” เพื่ออุดหนุนกิจการเฉพาะ (Earmarked Tax) เห็นด้วยหรือไม่?

คะแนนเสียงของคุณจะถูกเก็บข้อมูลแบบนิรนาม ไม่สามารถระบุผู้ลงคะแนนได้ แต่สามารถยกเลิกการลงคะแนนได้ โดยใช้ข้อมูลรหัสที่ได้รับทางอีเมล  ไม่ต้องการรับอีเมล
ลงคะแนนแล้ว 335 คน
เห็นด้วย 141ไม่เห็นด้วย 194

การจัดเก็บภาษีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (Earmarked Tax) คือ การจัดเก็บภาษีเป็นการพิเศษ เพื่อนำไปใช้สำหรับวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งเป็นการเฉพาะ ในประเทศไทย มีหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนจากการจัดเก็บ Earmarked Tax ที่โดดเด่นอยู่ 2 องค์กร จนได้รับฉายาว่าเป็นหน่วยงานที่ได้รับรายได้จาก “ภาษีบาป” ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS ในการร่างรัฐธรรมนูญที่กำลังดำเนินอยู่ เคยมีผู้เสนอว่า จะให้มีบทบัญญัติห้ามการจัดเก็บ Earmarked Tax อย่างเด็ดขาด และสำหรับ 2 องค์กรข้างต้น ก็จะให้ดำเนินการต่อไปได้อีก 4 ปีเท่านั้น

จัดระเบียบทางเท้า เห็นด้วยหรือไม่?

คะแนนเสียงของคุณจะถูกเก็บข้อมูลแบบนิรนาม ไม่สามารถระบุผู้ลงคะแนนได้ แต่สามารถยกเลิกการลงคะแนนได้ โดยใช้ข้อมูลรหัสที่ได้รับทางอีเมล  ไม่ต้องการรับอีเมล
ลงคะแนนแล้ว 515 คน
เห็นด้วย 466ไม่เห็นด้วย 49

หนึ่งในนโยบายจัดระเบียบสังคมของ คสช. คือการแก้ไขปัญหาผู้ค้าบนทางเท้าและบนพื้นผิวจราจร ซึ่ง กทม. โดยเริ่มต้นจากพื้นที่จุดใหญ่ๆ เช่น ปากคลองตลาด อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และหน้าห้างสยามพารากอน ทั้งนี้การจัดระเบียบนี้ก่อให้เกิดข้อสนับสนุนและข้อคัดค้าน จากกลุ่มต่างๆ ฝ่ายที่สนับสนุนเห็นว่าจะช่วยให้คนเดินเท้ามีความสะดวกปลอดภัยขึ้น ลดการเรียกสินบนจากเจ้าหน้าที่รัฐ ขณะที่ฝ่ายคัดค้านเห็นว่าจะเป็นการตัดเส้นทางทำมาหากินของผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งอาจผลต่อการท่องเที่ยวเพราะการค้าขายข้างถนนเป็นจุดขายของการท่องเที่ยวไทยอย่างหนึ่ง

ให้การขายบริการทางเพศเป็นอาชีพถูกกฎหมาย เห็นด้วยหรือไม่?

คะแนนเสียงของคุณจะถูกเก็บข้อมูลแบบนิรนาม ไม่สามารถระบุผู้ลงคะแนนได้ แต่สามารถยกเลิกการลงคะแนนได้ โดยใช้ข้อมูลรหัสที่ได้รับทางอีเมล  ไม่ต้องการรับอีเมล
ลงคะแนนแล้ว 552 คน
เห็นด้วย 399ไม่เห็นด้วย 153

ข้อมูลจากวิกิพีเดียระบุว่า การค้าประเวณีในประเทศไทย มีบันทึกอยู่ในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16 - 17 การค้าประเวณีในไทยเริ่มเป็นที่แพร่หลายกับชาวตะวันตก ในช่วงที่มีการติดต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับชาวตะวันตก มีหลักฐานเป็นศัพท์ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เรียกว่า รับจ้างทำชำเราแก่บุรุษ ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ ในประมวลกฎหมายตรา 3 ดวง – บทพระไอยการลักษณะผัวเมีย มีการบัญญัติผู้ค้าประเวณีว่า หญิงนครโสเภณี และสมัยพระบาท

การเรียกกำลังพลสำรองเข้ารับราชการ เห็นด้วยหรือไม่?

คะแนนเสียงของคุณจะถูกเก็บข้อมูลแบบนิรนาม ไม่สามารถระบุผู้ลงคะแนนได้ แต่สามารถยกเลิกการลงคะแนนได้ โดยใช้ข้อมูลรหัสที่ได้รับทางอีเมล  ไม่ต้องการรับอีเมล
ลงคะแนนแล้ว 1964 คน
เห็นด้วย 188ไม่เห็นด้วย 1776

ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.กำลังพลสำรอง พ.ศ. .... โดยเนื้อหาสำคัญจะกำหนดให้มี "คณะกรรมการกำลังพลสำรอง" หรือ คกส. มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมีอำนาจเกี่ยวกับเสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับกิจการกำลังพลสำรอง นอกจากนี้กำหนดให้กำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหารในการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อตรวจสอบ ฝึกวิชาทหาร ปฏิบัติราชการ ทดลองความพรั่งพร้อม หากหลีกเลี่ยงขัดขืนไม่เข้ารับราชการทหารต้องระวางโทษอาญา กำหนดสิทธิค่าตอบแทน สวัสดิการ ให้กับกำลังพลสำรอง นอกจากนี้ยังระบุว่า หากนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นกำลังพลสำรองในวันลาเพื่อรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติ จะมีอัตราโทษทางอาญา 

ประเทศไทยควรมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เห็นด้วยหรือไม่?

คะแนนเสียงของคุณจะถูกเก็บข้อมูลแบบนิรนาม ไม่สามารถระบุผู้ลงคะแนนได้ แต่สามารถยกเลิกการลงคะแนนได้ โดยใช้ข้อมูลรหัสที่ได้รับทางอีเมล  ไม่ต้องการรับอีเมล
ลงคะแนนแล้ว 626 คน
เห็นด้วย 382ไม่เห็นด้วย 244

พ.ศ. 2509 เป็นปีแรกที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้เสนอโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ต่อรัฐบาล แต่จวบจนปัจจุบัน โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็เป็นแค่เพียงแผนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ โดยส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการค้นพบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย 

จากสถิติสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงผลิตพลังงานไฟฟ้าสะสม เมื่อเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2558 ระบุว่าประเทศไทยใช้ก๊าซธรรมชาติร้อยละ 71 ถ่านหินร้อยละ 19 น้ำร้อยละ 6 พลังงานทดแทน เช่น แสงอาทิตย์ ลม และชีวมวล ร้อยละ 3 ส่วนที่เหลืออีกราวร้อยละ 1 มาจากเชื้อเพลิงน้ำมันเตา น้ำมันดีเซล และซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ 

เมกะโปรเจคจัดการน้ำ 2.2 ล้านล้าน ผันน้ำสาละวิน – แม่โขง เห็นด้วยหรือไม่?

คะแนนเสียงของคุณจะถูกเก็บข้อมูลแบบนิรนาม ไม่สามารถระบุผู้ลงคะแนนได้ แต่สามารถยกเลิกการลงคะแนนได้ โดยใช้ข้อมูลรหัสที่ได้รับทางอีเมล  ไม่ต้องการรับอีเมล
ลงคะแนนแล้ว 384 คน
เห็นด้วย 238ไม่เห็นด้วย 146

กรมชลประทานเตรียมเสนอรัฐบาลเดินหน้าโครงการผันน้ำจากแม่น้ำยวมเข้าเขื่อนภูมิพล และโครงการสูบน้ำแม่น้ำโขง – เลย – ชี – มูล วงเงินลงทุน 2.2 ล้านล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำระยะยาว ทั้งสองโครงการนี้ กรมชลฯ ได้เสนอมาหลายรัฐบาล โดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศเผชิญกับภัยแล้ง และเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภค แต่ที่ผ่านมาถูกคัดค้านจากองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและชาวบ้านในพื้นที่ ทำให้รัฐบาลไม่สามารถผลักดันได้ อีกทั้งโครงการดังกล่าวใช้เงินลงทุนค่อนข้างมาก รัฐบาลก่อนหน้านี้จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้ มีเพียงผลการศึกษาความเหมาะสมเท่านั้น

ตั้งบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายในไทย เห็นด้วยหรือไม่?

คะแนนเสียงของคุณจะถูกเก็บข้อมูลแบบนิรนาม ไม่สามารถระบุผู้ลงคะแนนได้ แต่สามารถยกเลิกการลงคะแนนได้ โดยใช้ข้อมูลรหัสที่ได้รับทางอีเมล  ไม่ต้องการรับอีเมล
ลงคะแนนแล้ว 785 คน
เห็นด้วย 547ไม่เห็นด้วย 238

การตั้งบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยเป็นประเด็นที่เคยถูกจุดขึ้นมาหลายครั้ง และทุกครั้งก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาเสมอ ล่าสุดคือ สปช. 12 คน ในนาม “กลุ่มรักชาติ” เสนอให้จัดตั้งคาสิโน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเตรียมพร้อมการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และปัจจุบันประเทศไทยมีบ่อนการพนันจำนวนมากอยู่แล้ว การนำบ่อนเถื่อนมาจัดให้ถูกกฎหมาย จะทำให้คนมีงานทำ และสร้างรายได้ให้กับประเทศ  ขณะฝ่ายไม่เห็นด้วยมองว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสมกับสังคมไทยที่เป็นเมืองพุทธ และอาจเป็นการส่งเสริมให้คนไทยติดพนัน ซึ่งเป็นต้นตอของปัญหาสังคมทั้งอาชญากรรม ปัญหาครอบครัว

คนเพศเดียวกันจดทะเบียนสมรสกันได้ เห็นด้วยหรือไม่?

คะแนนเสียงของคุณจะถูกเก็บข้อมูลแบบนิรนาม ไม่สามารถระบุผู้ลงคะแนนได้ แต่สามารถยกเลิกการลงคะแนนได้ โดยใช้ข้อมูลรหัสที่ได้รับทางอีเมล  ไม่ต้องการรับอีเมล
ลงคะแนนแล้ว 1464 คน
เห็นด้วย 1337ไม่เห็นด้วย 127

การใช้ชีวิตคู่ของชายรักชาย หรือหญิงรักหญิง หรืออื่นๆ มีให้เห็นทั่วไปในสังคมไทย จนเป็นที่ยอมรับกันในสังคมส่วนใหญ่แล้ว แต่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไม่ได้ ทำให้สิทธิหน้าที่ตามกฎหมายที่จะตามมาจากการใช้ชีวิตคู่นั้นสับสนไปหมด ขณะที่กฎหมายของหลายประเทศยอมรับการจดทะเบียนสมรสของคนเพศเดียวกันแล้ว ในอีกด้านหนึ่งการให้คนรักเพศเดียวกันถูกมองว่าทำให้องค์ประกอบของครอบครัวที่ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก สูญเสียความสมบูรณ์ และอาจทำให้เด็กที่เกิดในครอบครัวแบบนี้สบสัน และมีปัญหาในการใช้ชีวิต รวมถึงมีแน้วโน้มจะมีความเบี่ยงเบนทางเพศซึ่งจะเป็นหาให้กับสังคมได้

วัดทุกแห่งต้องมีผู้ตรวจบัญชี เห็นด้วยหรือไม่?

คะแนนเสียงของคุณจะถูกเก็บข้อมูลแบบนิรนาม ไม่สามารถระบุผู้ลงคะแนนได้ แต่สามารถยกเลิกการลงคะแนนได้ โดยใช้ข้อมูลรหัสที่ได้รับทางอีเมล  ไม่ต้องการรับอีเมล
ลงคะแนนแล้ว 736 คน
เห็นด้วย 662ไม่เห็นด้วย 74

ข้อเสนอปฏิรูปวงการสงฆ์ ของ “คณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์พระพุทธศาสนา สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เรื่องการให้มี “ผู้ตรวจบัญชีของวัด” เพื่อให้การบริหารจัดการเงินของวัดเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีการพูดถึงกันอย่างมาก เช่น ฝ่ายสนับสนุน เห็นว่าจะช่วยทำให้เงินจำนวนมากที่วัดได้รับมีความโปร่งใส และหากวัดเห็นตัวเลขรัฐจะได้จัดการช่วยเหลือวัดที่ขาดแคลนได้อย่างเพียงพอ ส่วนฝ่ายคัดค้าน เห็นว่า เป็นการเอาวิธีทางโลกมามาบังคับสมณะเพศเป็นกระทำที่เกินเลยต่อพุทธบัญญัติ และก็ไม่น่าจะช่วยให้เกิดความโปร่งใสจริงแต่กลับจะเป็นการรับรองการทุจริตให้เป็นสิ่งที่ถูกต้อง

กัญชา ถูกกฎหมาย เห็นด้วยหรือไม่ ?

คะแนนเสียงของคุณจะถูกเก็บข้อมูลแบบนิรนาม ไม่สามารถระบุผู้ลงคะแนนได้ แต่สามารถยกเลิกการลงคะแนนได้ โดยใช้ข้อมูลรหัสที่ได้รับทางอีเมล  ไม่ต้องการรับอีเมล
ลงคะแนนแล้ว 8604 คน
เห็นด้วย 8268ไม่เห็นด้วย 336

การเรียกร้องให้กัญชาเป็นสารเสพติดที่ถูกกฎหมาย ไม่ใช่ประเด็นใหม่ในสังคมไทย ปัจจุบัน กัญชมีงานวิจัยทั้งต่างประเทศและประเทศไทยเอง ในประเทศแคนาดา รัฐสภาได้ทบทวนนโยบายยาเสพติดของแคนาดาและกฎหมาย ว่า กัญชาไม่ใช่ยาตัวแรกที่นำไปสู่การใช้ยาอื่นๆ และควรจัดให้กัญชาอยู่ในสถานะเดียวกับยาสูบหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ มากกว่าให้เป็นยาเสพติดผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการให้ กัญชาถูกกฎหมาย ระบุว่าจะทำให้มีการขยายตัวของผู้ใช้กัญชาเพิ่มมากขึ้นหากเปลี่ยนให้กัญชาเป็นสิ่งถูกกฎหมาย และจะเป็นสาเหตุในการนำไปสู่สารเสพติดชนิดอื่นๆ  และจะสร้างปัญหาสังคมตามมา

Pages